Select menu item

BOLDOG ÓVODA ÉS ISKOLA CÍM ELNYERÉSE

Pályázati kiírás a Boldog Óvoda vagy Iskola cím elnyeréséhez

Jelenleg több mint 7000 csoport regisztrált már a programba, a gyerekek munkáit itt lehet megtekinteni >>

A jelen pályázattal elnyerhető Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – még ebben a tanévben legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan megtartanak egy boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

MI A TEENDŐD, HA SZERETNÉTEK PÁLYÁZNI?

icon_donteshozo

1. Juttasd el a döntéshozóhoz a Boldog Óvoda vagy Iskola cím elnyerésének lehetőségét

2. Beszéljétek meg, hogy ki szeretne boldogságórát tartani az intézményetekben (a pályázathoz elegendő, ha már egy pedagógus jelentkezik)

3. Teljesítsétek a pályázati feltételeket, amiről itt olvashatsz részletesen. Ha elakadtok, keressetek minket és segítünk. Az egész folyamat nem tart tovább mint 1-2 óra.

4. Pályázati űrlap kitöltése és beküldése, amit itt találsz >>

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola cím elnyerésére.

A pályázati feltételek minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

A pályázat célja

Az alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

 • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Óvoda, Boldog Iskola cím elnyerése.
 • Az összes intézmény, amelyik újonnan elnyeri a Boldog Óvoda, Boldog Iskola címet, megkapja a boldogságórákhoz tartozó oktatási csomagot.
 • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok.

A címek alkalmazhatósága

 • A Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2019/2020-as tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
 • A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
 • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Óvodák és Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára az alapítvány szakmai programokat szervez.
 • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
 • A címnek való megfelelést az alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
 • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
 • A cím újabb pályázattal megújítható.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BOLDOG ÓVODA ÉS BOLDOG ISKOLA CÍM ELNYERÉSÉHEZ

1. Legalább egy boldogságóra megtartása

A pályázaton azon intézmény indulhat, melyben legalább egy csoport részt vett ebben a tanévben egy boldogságórán, és azt fotóval igazolni tudja. Ha még nem tartottak az intézményben boldogságórát, javasoljuk az alábbi képkirakó elkészítését:

Képkirakó:

A csoport tagjai egy-egy puzzle-sablonra készítsenek rajzot, képet arról, hogy számukra mit jelent a boldogság (a technika szabadon választható, kombinálható szöveggel is), majd az egyéni alkotásokból állítsanak össze egy közös montázst!

A megvalósításhoz használhatják az általunk mellékelt sablont, de készíthetnek sajátot is.

A sablon itt tölthető le

Képkirakó példák:

A feladatok megvalósulását fotóval kell igazolni a pályázati dokumentációban.

2. A boldogságóra szerepeljen a pedagógiai programban és munkatervben

A cím elnyeréséhez szükséges, hogy az intézményvezető szándéknyilatkozatában vállalja, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2019. szeptember 15-ig szerepelni fog a Boldogságóra program, utóbbiban a tízhónapos program tematikájának megfelelő ütemezése, a felelősök és határidők meghatározásával.

3. Az intézményi honlapon megjelenő tartalom

A programban való részvételt a pályázó intézmény a honlapján is kommunikálja a cím elnyerése után.

4. A 2019/2020-as tanévben minden hónapban legalább egy csoport tartson boldogságórát

Az intézmény vállalja, hogy a 2019/2020-as tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát a cím elnyerésével járó oktatási csomag használatával, és egy feladat megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt töltenek fel a www.boldogsagora.hu/oktatasi-segedanyagok weboldalon a regisztrált csoportjuk bejegyzéseihez. Az intézmény választhatja azt is, hogy nem havonként tölt fel dokumentációt a boldogságórákról, hanem év végén készít egy összefoglaló beszámolót az elvégzett havi feladatokról és azt tölti fel a bejegyzéseihez az utolsó feladatot követően.

5. Az intézményből legalább egy pedagógus rendelkezzen Boldogságóra akkreditált képzés tanúsítvánnyal a 2019/2020-as tanévben

Amennyiben az intézményben még nincs olyan pedagógus, aki már elvégezte a Boldogságóra akkreditált képzést, vállalja, hogy a 2019/2020-as tanévben legalább egy pedagógus elvégzi.

A képzésen a pedagógusok szakmai segítséget kapnak a Boldogságóra program hatékony alkalmazásához, elsajátítják a pozitív pedagógiai szemlélet alapelveit, illetve saját élmény tapasztalatot szereznek a boldogságórás módszertanból, miközben szakmai tudatosságuk is erősödik.

A képzésről bővebben >>

6. Dokumentumok benyújtása

A pályázat benyújtásához szükséges:

és a következő dokumentumok hiánytalan elküldése a megadott határidőig:

 • Képkirakó feladat elkészítését vagy egy boldogságóra megtartását igazoló fotó
 • Szándéknyilatkozat arról, hogy a 2019/2020-as tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát, és hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2019. szeptember 15-ig szerepel a Boldogságóra program
 • Nevelőtestület (vagy Közalkalmazotti Tanács) hozzájárulása
  Nyilatkozatok letöltése >>

a következő e-mail címre: palyazat@boldogiskola.hu
(A dokumentumok a pályázati űrlapon is feltölthetőek!)

A pályázati űrlap és dokumentáció beküldésének határideje: 2019. június 30.
A Boldogságóra program beillesztése az intézmény pedagógiai programjába és munkatervébe: 2019. szeptember 15.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.

A pályázat elbírálása 2019. augusztus 31-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az alapítvány szakértői bizottsága 2019. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2019. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

PÁLYÁZATI ADATLAP A BOLDOG ÓVODA VAGY BOLDOG ISKOLA CÍM ELNYERÉSÉHEZ

Ezen űrlap kitöltésével azon intézmények küldhetik be pályázati jelentkezésüket, amelyek a 2018/2019-es tanévben nem rendelkeztek Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címmel.

Az űrlap minden mezőjének kitöltése kötelező! A beküldést követően visszaigazoló emailt küldünk.

A jelentkezést lezártuk!