BOLDOG ISKOLA ÉS ÓVODA CÍM MEGTARTÁSA

Pályázati kiírás Boldog Iskola, Boldog Óvoda, Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola címek megtartására valamint Boldog Iskolák és Óvodák számára az “Örökös” cím elnyerésére.

A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím megtartására pályázhatnak azon intézmények, melyek a programot az idei tanévhez hasonlóan legalább egy csoportban viszik tovább a következő tanévben is, de Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda címre nem pályáznak.

Az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím elnyerésére olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Boldog Iskolaként, vagy Boldog Óvodaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában, és ezt a tevékenységet a jövőben is folytatja.

Az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím megtartására olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Örökös Boldog Iskolaként, vagy Örökös Boldog Óvodaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában és legalább három csoportban viszik tovább a következő tanévben is.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola, Óvoda és Örökös Boldog Iskola, Óvoda cím megtartására valamint az “Örökös” cím elnyerésére.

A pályázati feltételek minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

A pályázat célja

Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

  • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Iskola, Boldog Óvoda, valamint az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím megtartása.
  • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok

A címek alkalmazhatósága

  • A cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2018/2019-es tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
  • A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
  • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Iskolák, vagy Boldog Óvodák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára az Alapítvány szakmai programokat szervez.
  • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
  • A címnek való megfelelést az Alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
  • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
  • A cím újabb pályázattal megújítható.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BOLDOG ISKOLA ÉS BOLDOG ÓVODA CÍM MEGTARTÁSÁHOZ

A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus adatlap kitöltése jelenti.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Iskola és Boldog Óvoda címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK AZ ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA ÉS ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA CÍM ELNYERÉSÉHEZ

A címre olyan intézmény pályázhat, mely Boldog Iskolaként és Boldog Óvodaként igazoltan legalább egy-egy boldogságórán feldolgozta a program tíz témáját legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.

A cím visszavonásig érvényes. Ennek oka az lehet, ha az iskola nem kívánja tovább folytatni a programot, vagy az, hogy a program fenntartása nem igazolódik.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK AZ ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA ÉS ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA CÍM MEGTARTÁSÁHOZ

Az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus adatlap kitöltése jelenti.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.

A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.