Intézményünkben még nem tartott senki boldogságórát, de a pályázat felkeltette érdeklődésünket. Még ebben a tanévben is lehet csatlakozni a programhoz és a pályázathoz?

A programba folyamatosan be lehet kapcsolódni, sőt, a pályázaton való részvételnek sem feltétele, hogy szeptember óta legyenek az intézményben boldogságórák, kizárólag a megadott feltételeknek kell megfelelni. A programhoz való csatlakozásról bővebb információ az alábbi oldalon található:
www.boldogsagora.hu

Intézményünkben kizárólag egyetlen pedagógus egyetlen csoportban tart boldogságórát. Elegendő ez ahhoz, hogy a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címet elnyerjük?

A Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársainak nézőpontja szerint, ha egy intézményben csak egyetlen pedagógus is hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek figyelmét felhívja néhány boldogságra való képességet növelő technikára, akkor abban az iskolában elismerésre méltó dolog történik. A Boldog Óvoda vagy Iskola címhez azonban az e mellett a tevékenység mellett való intézményi elköteleződés is szükséges, azaz annak a vállalása, hogy a következő tanév teljes ideje alatt megvalósul majd a program.

Az iskolánkban folyik boldogságóra, de az intézményi dokumentumokat ebben a tanévben már nem fogjuk módosítani. Így is megkaphatjuk a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címet?

A cím elnyerésének feltétele, hogy az iskola elköteleződjön a program mellett, fenntartását vállalja. Ennek a pedagógiai programban és a következő tanévre vonatkozó munkatervben is meg kell jelennie. Ha most még nem szerepel a Boldogságóra program az iskolai dokumentumokban, az nem zárja ki az intézményt a pályázatból, mert a Szándéknyilatkozatban az intézményvezető vállalja, hogy a megadott határidőig – legkésőbb 2019. szeptember 15-ig – ez a feltétel is teljesülni fog.

Csak KLIK-es intézmények pályázhatnak?

A pályázatra fenntartás jellegétől függetlenül jelentkezhetnek a pályázati feltételeknek megfelelő óvodák, általános vagy középiskolák.

Elnyerheti-e a Boldog Óvoda vagy Iskola címet egy olyan intézmény, melynek csak egy feladatellátási helyén tartanak boldogságórát?

Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.

Milyen dokumentumokat szükséges a pályázathoz csatolni?

Az Intézményi adatlapot, az intézményvezető szándéknyilatkozatát, a nevelőtestület hozzájárulását, valamint a feladat megvalósítását igazoló fotót szükséges a pályázat leírásában szereplő módon elküldeni.

Hogyan értesülnek a pályázók arról, hogy sikeres volt-e a pályázatuk?

A Jobb Veled a Világ Alapítvány szakértői bizottsága írásban tájékoztatja a pályázókat akkor is, ha hiányosságot tapasztal, akkor is, ha a pályázat sikeres.

Hogyan értesülnek a pályázók arról, hogy hiányos vagy sikertelen a pályázatuk?

A Jobb Veled a Világ Alapítvány szakértői bizottsága írásban tájékoztatja a pályázókat akkor is, ha hiányosságot tapasztal, akkor is, ha a pályázat sikeres, és abban az esetben is, ha a pályázat végül elutasításra kerül.

Van-e lehetőség a hiánypótlásra?

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, a hiányosságról szóló értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül.

Sikertelen pályázatot benyújtó intézmény pályázhat-e a következő tanévben?

A következő pályázati ciklusban újra pályázhat bármelyik intézmény, amelyik a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel.

Elvesztheti-e a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címet egy olyan intézmény, amely egyszer megkapta?

A Boldog Óvoda vagy Iskola cím egyetlen tanévre szól. A tanév végén a cím használatára való jogosultság megszűnik. Amennyiben azonban a tanév közben nem történik meg a pályázat benyújtásakor vállalt kötelezettségek igazolása, az alapítvány szakértői megvizsgálják, hogy zajlik-e a cím viselésére jogosító tevékenység. Amennyiben úgy ítélik, hogy az intézmény nem tartja fenn a programot, a cím visszavonásra kerül.

Ha egy intézmény egyszer elvesztette a címet, van–e lehetősége újra pályázni rá?

A következő pályázati ciklusban újra pályázhat bármelyik intézmény, amelyik a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel.

Intézményünk megkapta a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címet ebben a tanévben, és ezt szeretnénk a következőben is használni. Mit kell tennünk?

A Boldog Óvoda vagy Iskola cím egyetlen tanévre szól. A tanév végén a cím használatára való jogosultság megszűnik. Amennyiben egy intézményben a programot fenn akarja tartani, de az Örökös Boldog Óvoda vagy Iskola cím megszerzéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, vagy nem szeretnék ezt a címet megkapni, pályázhatnak a Boldog Óvoda vagy Iskola cím meghosszabbítására. A Boldog Óvoda vagy Iskola cím meghosszabításához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek. A pályázati dokumentációt a mellékelt egyszerű adatlap kitöltése és az intézményi pedagógiai program vonatkozó részének (újbóli) bemutatása jelenti.

Intézményünk a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címet meg szeretné hosszabbítani. Meg kell-e csinálnunk a pályázati kiírásban szereplő feladatot?

A cím meghosszabbításához nem kell a feladatot elkészíteni, mert a Boldog Óvodákban vagy Iskolákban nyilvánvalóan tartottak már boldogságórát. Azt kell az adatlapon bemutatni, hogy a korábbi pályázatban vállalt elemek hogyan valósultak meg az intézményben.

Intézményünk kevesebb, mint három csoporttal rendelkezik, de a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címmel kapcsolatos előírásoknak minden csoporttal megfeleltünk. Hogyan nyerhetjük el az Örökös Boldog Óvoda vagy Iskola címet?

Amennyiben legalább egy csoport rendszeresen feltöltötte a megvalósulásról a dokumentációt, és az intézmény minden csoportjában fenntartották a programot (ezt az év végén kitöltendő adatlappal és rövid beszámolóval igazolja az intézményvezető), pályázhatnak a cím elnyerésére.

Intézményünk nem Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola, de évek óta tartunk boldogságórákat. Pályázhatunk az Örökös Boldog Óvoda vagy Iskola címre?

Az Örökös Boldog Óvoda vagy Iskola címet csak a legalább egy éven keresztül Boldog Óvodaként vagy Iskolaként működő intézmények nyerhetik el. Először a Boldog Óvoda vagy Iskola címre kell pályázni, és a Boldogságóra programot legalább három tanulócsoportban (kisebb intézmény esetén az összes tanulócsoportban) végig kell csinálni egy tanéven keresztül. Majd az ehhez kapcsolódó feltételeknek való megfelelés igazolásával lehet a következő tanévben az Örökös Boldog Óvoda vagy Iskola címre pályázni.

Várjuk pályázatukat a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre!