Pályázati adatlap az Örökös Boldog Iskola és Óvoda cím elnyeréséhez – Boldog Iskola és Óvoda pályázat

Pályázati adatlap az Örökös Boldog Iskola vagy Örökös Boldog Óvoda cím elnyeréséhez a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan

Ezen űrlap kitöltésével azon intézmények küldhetik be pályázati jelentkezésüket, amelyek a 2017/2018-as tanévben  Boldog Iskola vagy Boldog Óvoda címmel rendelkeztek és szeretnék elnyerni az Örökös Boldog Iskola vagy Örökös Boldog Óvoda címet.

Az űrlap *-gal jelölt mezőinek kitöltése kötelező! A beküldést követően visszaigazoló emailt küldünk.

Kapcsolattartó
Kapcsolattartó e-mail címe:*
Kapcsolattartó neve:*
Kapcsolattartó telefonszáma:*
A pályázó
A pályázó intézmény hivatalos megnevezése:*
OM azonosító (külföldi intézmények esetében egyéb hivatalos azonosító)::*
A pályázó feladatellátási helye
Település:*
Irányítószám:*
Utca, házszám:*
Megye:*
Ország:*
Intézmény központi telefonszáma:*
Intézmény e-mail címe:*
Az intézmény honlapjának címe:*
A pályázó képviseletére jogosult személy neve:*
A pályázó fenntartója
A fenntartó neve:*
A fenntartó szervezeti formája:*
A program megvalósítása a 2017/18-as tanévben
Az Örökös Boldog Iskola cím elnyeréséhez az intézmény legalább három (kisebb intézmény esetében az intézmény valamennyi) csoportját be kellett vonni a 2017/2018-as tanévben a Boldogságóra programba. A bevont csoportoknak minden témával legalább egy boldogságórán foglalkoznia kellett.

Azon három, a www.boldogsagora.hu weboldalon létrehozott tanulócsoport (például csipetcsapat2.a, babocak2b), melyekben a Boldogságóra program a tanév során rendszeresen, legalább havi egy alkalommal megvalósult (több ilyen csoport esetén is elegendő három konkrét csoport megnevezése). Amennyiben az intézmény kevesebb, mint három tanulócsoporttal rendelkezik, de mindet bevonta a programba, úgy nem kötelező minden mező kitöltése.

Az első csoport neve:*
A második csoport neve:
A harmadik csoport neve:
A pedagógiai program
Az intézmény aktuális pedagógiai programja online elérhető:*
Az intézmény honlapján az aktuális pedagógiai program itt található meg:
Az aktuális pedagógiai programban a boldogságórákkal kapcsolatos szövegek a következő oldal(ak)on találhatók meg:
Fontos! Amennyiben az aktuális pedagógiai program online nem elérhető, emailben kérjük megküldeni a boldogságórákra vonatkozó szövegrészek oldalszámának megadásával a palyazat@boldogiskola.hu címre.
Indikátorok – A program fenntartása a 2018/19-es tanévben
Az intézmény pedagóguslétszáma:*
Ebből a programot a következő tanévben megvalósítók száma:*
A pályázó intézmény tanulólétszáma:*
Ebből a programban a következő tanévben résztvevők száma:*
A pályázó intézmény tanulócsoportjainak száma:*
Ebből a programban a következő tanévben részt vevő csoportok száma:*
A részt vevő csoportok korosztálya:*
A pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a projekt dokumentumait és az elkészített boldogságóra-feladatokat a Jobb Veled a Világ Alapítvány a honlapjain megjelentesse.