Tájékoztató 

BOLDOGSÁGÓRÁK MAGYARORSZÁGON a pozitív pszichológia módszereivel

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.

2016-ban az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila vezetésével tudományosan mérte a Boldogságóra program hatékonyságát. A gyerekek folyamatosan kérdőíveket töltöttek ki a Jobb Veled a Világ Alapítvány, a kutatásvezetők és a pedagógusok együttműködésével, és immár hivatalos a végeredmény:

tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez.

A Boldogságórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében Bagdi Bella, az alapítvány elnöke.


Prof. Dr. Bagdy Emőke, 
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

a Boldogságóra program fővédnöke

 

ez alá egy boldog iskola bannert betenni a boldog iskola logójával és vezessen a boldogiskola pályázathoz:

 

BOLDOGSÁGÓRA, AHOL MINDENKI KITŰNŐRE VIZSGÁZIK

Egyre több országban sikerrel alkalmazzák a Boldogságórákat, amelyeken a diákok csoportosan és egyénileg ismerik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspirálják őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez. Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében egy teljes programot kidolgoztak a diákok boldogságra való tanítására. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. A Boldogságórák tapasztalataiból születettek meg a Boldogságóra kézikönyvek és munkafüzetek.

 

REGISZTRÁLOK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMBA >>

A BOLDOGSÁGÓRÁK CÉLJA

A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.

Mindezt szigorú empirikus kutatásokkal támasztjuk alá.

TÖBB EZER GYEREK MÁR SIKERESEN ALKALMAZZA

Kíváncsi vagy, hogyan vélekednek a Boldogságórákról elismert pedagógusok, iskolaigazgatók, szülők és a programban részt vevő diákok? Filmünkből az is kiderül, miért állt a program mellé Prof. Dr. Bagdy Emőke és Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára!

betenni a videót

 

TEGYÉL TE IS A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓÉRT!
LEGYÉL BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ!

Ma már több mint 1500 pedagógus tart Boldogságórákat Magyarországon és határon túli magyar iskolákban. Folyamatosan növekszik a létszáma a Boldogságórák szakmai csapatának, és nagyon örülnénk neki, ha téged is a csapat tagjaként üdvözölhetnénk!

Ha Te is szeretnél csatlakozni a programhoz, akkor bizonyára olyan elkötelezett szakember vagy, aki szívén viseli a növendékek mentálhigiénéjét is a tanításon, oktatáson túl.

Csak annyi a teendőd, hogy regisztrálj, és minden további részletről tájékoztatni fogunk levélben.

REGISZTRÁLOK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMBA >>

EZT ADJÁK NEKED ÉS TANÍTVÁNYAIDNAK A
BOLDOGSÁGÓRÁK

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

 • 1.Boldogságfokozó hála
 • 2.Optimizmus gyakorlása
 • 3.Kapcsolatok ápolása
 • 4.Boldogító jócselekedetek
 • 5.Célok kitűzése és elérése
 • 6.Megküzdési stratégiák
 • 7.Apró örömök élvezete
 • 8.Megbocsátás
 • 9.Testmozgás
 • 10.Fenntartható boldogság

Minden témánál biztosítjuk számodra az alábbiakat:

elméleti háttér

1 óravázlat

3 szabadon választható
feladatok

az adott témához ingyenesen letölthető dalok

REGISZTRÁLOK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMBA >>

 

Ha szülő vagy, és szeretnéd, hogy a gyermeked boldogságfokozó szokásokat tanuljon, mutasd meg az óvodában vagy iskolában a programunkat kedvenc pedagógusodnak.

 

 

Mikor érdemes csatlakoznod csoportoddal, osztályoddal a Boldogságóra programhoz?

Ha fontosnak tartod az értelmi nevelésen túl a gyermekek lelki nevelését.

Ha szeretnéd, hogy az általad nevelt csemeték olyan technikákat tanuljanak, ami segítséget ad számukra a mindennapi életben.

Ha egy fantasztikus osztályközösséget szeretnél kialakítani.

Ha szeretnéd, hogy megfelelő megküzdési stratégiák álljanak az általad nevelt diákok rendelkezésére problémás helyzetekben.

Ha hiszel abban, hogy minden gyermeknek jár a boldogság.

Ha problémás gyerekeket nevelsz és úgy gondolod,valamilyen technikával ki szeretnéd egészíteni módszertani palettádat.

Ha nem problémás gyerekeket nevelsz, de többet szeretnél nekik nyújtani, ha már nem a te óvó szárnyaid alatt lesznek, akkor is könnyebb legyen nekik a felnőtté válás folyamata.

Ha hiszel abban, hogy a pozitív megerősítés kihat a gyermek önismeretének egészséges fejlődésére, teljesítményére és eredményeire, kapcsolataira.

Ha bízol abban, hogy miközben boldogságra tanítasz, Te is egyre boldogabbá válsz.

 

Ha szülő vagy, és szeretnéd, hogy a gyermeked személyiségfejlesztő és boldogságszintnövelő technikákat tanuljon, mutasd meg az óvodában vagy iskolában a programunkat kedvenc pedagógusodnak.

 

REGISZTRÁLOK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMBA >>

 

VISSZAJELZÉSEK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMRÓL

Matus Gyöngyi, Gyógypedagógus Győr

BOLDOGSÁGÓRÁKÓRÁK A RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI-BEN
A Boldogságórák lehetőséget adnak a gyermekek számára, hogy megtanulják, hogyan fejezzék ki érzelmeiket, hogyan tudnák boldogabbá tenni magukat, ezáltal játékosan fejlődjön az érzelmi képességük. Ezek az órák nagyon nyitottak, vidámak, hiszen úgy érzik a gyerekek, hogy mindent meg lehet osztani egymással és a tanárokkal. Tanulnak az empátiáról, elfogadásról, kapcsolataik ápolásáról, barátságról,……és ÖNMAGUKRÓL.
Azt tapasztalom, hogy a Boldogságóra nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az értelmileg sérült tanulók magatartása, kifejezőkészsége, társas kapcsolataik a megfelelő irányban haladjon.

Németh Anna Eliza, tanuló, Boldogságóra résztvevő

Nekem azért tetszettek a Boldogságórák, mert ezeken az órákon az osztály egy csapatként dolgozott. Még a “menőbb” fiúk és a visszahúzódóbbak is segítettek a közös cél érdekében, és így szerintem nagyon jó csapatot alkottunk. Pár órára tényleg egy osztállyá válhattunk.

Horváth Gáborné Erzsi

Horváth Gáborné Erzsi vagyok, a Jászai Mari Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolájának tanítója Keréktelekin. A Boldogságprogramhoz 2014/15-ös tanévben kapcsolódtam, azzal az osztállyal, akikkel a legtöbb időt töltöttem napi szinten. Úgy láttam a program kínálatából, hogy a feladatokat végezve a gyerekeket mentálisan nagyon jól meg lehet erősíteni, illetve jó alapokat adhatunk nekik a felnőtt korban ért stressz hatások kivédéséhez. Ez a várakozásom teljesen beigazolódott. A gyerekek a tanév végére sokkal toleránsabbak voltak osztályon belül és kívül is társaikkal szemben, kevesebb lett a veszekedés, hamarabb kibékültek. Még jobbá vált az osztály összetartása. Sokkal céltudatosabbak lettek, még a tanulmányi eredményük is javult. Megtanultak közösen gondolkodni, egy célért dolgozni. Havi egy plusz órával, de mindennapos gyakorlással, ráhangolódással szerintem hatalmas eredményt értem el velük. Haza is sokat vittek a programból. Azt gondolom és hiszem, ha ezeket a technikákat egy kisgyerek 8-12 évig gyakorolja, akkor belőle csak olyan felnőtt válhat, aki jobbá teszi a világot. Természetesen rám is jó hatással van a gyerekekkel való közös munkálkodás. Amit nagyon fontosnak tartok, az a szeretetteljes légkör, ami bennünket körül vesz, bármire képessé tesz mindannyiunkat.
Köszönet a program kitalálójának, Bagdi Bellának, akinek csak a dalait hallgatva is sokat fejlődhetünk és erősödhetünk lelkileg, valamint lelkes csapatának, akik sokat segítenek a napi munkában a háttérből.

Szabó Alexa Gárdonyi G. Ált. Isk. Kerékteleki 4.o.

A boldogságot nem tanítják az iskolában, ezért jött létre a boldogságprogram, aminek az egyik foglalkozása a Boldogságóra, ahol életre szóló dolgokat tanulhatok. Köszönöm mindenkinek!

Kutrovics Erzsébet

Osztályomba tanulásban akadályozott tanulók, autista gyerekek, hiperaktiv és figyelemzavarral küzdő, magatartási problémákat mutató gyerekek járnak. Mivel rendkívül összetett problémákat mutatnak ezek a gyerekek, különböző képességekkel rendelkeznek.
Éppen ezért az első és legfontosabb észrevételem az volt a Boldogságóráknak köszönhetően, hogy az amúgy izgága osztály nyugodtan, szépen, fegyelmezetten dolgozott. Jó volt látni, hogy egymást meghallgatták; elmondták, elmesélték az ő kis titkaikat, örömeiket, bánatukat; megnyíltak osztálytársaik előtt.
A sok közös játék összekovácsolta őket. Ezen órák után mindig vidáman jöttek ki a tanteremből a gyerekek. A tanórákon kívül is észreveszem, hogy többet szólnak egymáshoz, többet beszélgetnek. Tudnak őszintén bocsánatot kérni egymástól, többet mondják egymásnak „ne haragudj”, „kérlek” „köszönöm” szavakat.
Fontosnak találom, hogy tanulóink, akik sérültségükből vagy szociális hátrányaikból kifolyólag hátránnyal indulnak az életben, indulataikat tudják kezelni, igaz barátokat szerezzenek maguknak, önbizalmuk erősödjön, és éppen ezeket tanulják meg a „Boldogságóra program” keretei között.
Köszönjük a Jobb Veled a Világ Alapítványnak!

 

NÉZZ BELE A BOLDOGSÁGÓRÁK HANGULATÁBA:

http://boldogsagora.hu/#gyerekek-munkai

REGISZTRÁLOK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMBA >>

 

 

Mennyi plusz idővel jár ez neked és a gyerekeknek?

Minimum havi egy óra és egy feladat elvégzése a gyerekekkel, de érdemes ettől több órát szánni a témákra, hogy beépüljön a gyerekek szokásrendszerébe a havi boldogságfokozó technika. Egy témánál érdemes megmaradni egy hónapig, hogy elegendő ideje legyen a diákoknak saját tapasztalatok gyűjtésére. Legoptimálisabb az lenne, ha 4 héten át hetente egyszer lenne idő egy adott témával foglalkozni.

 • A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik az optimista gondolkodást, tapasztalati tanulás útján.
 • A feladatokat három különböző nehézségi szinten dolgoztuk ki, mely fokozatot te választhatod ki a csapatod fejlettségi szintjéhez igazítva.
 • A hónap további részében, tetszőleges időszakokban szabadon ösztönözheted kreatív feladatokra, dalok megtanulására, vidám szabadidős tevékenységek végzésére csoportodat az adott témában.

Milyen segítséget kapsz a tíz hónapos Boldogságóra program során?

Szeptembertől hónapról hónapra letöltheted a pedagógusoknak szóló segédanyagokat, amelyek támaszt adnak neked az órák megtartásához.

Megvásárolhatod a Boldogságóra szakkönyveinket, amelyek alsó-, felső tagozatos és középiskolás korosztály számára vannak kidolgozva.

Részt vehetsz a pedagógusok számára 30 órás akkreditálttovábbképzésünkön.

 

REGISZTRÁLOK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMBA >>

 

Mi a teendőd, ha eldöntötted, hogy szeretnél az osztályoddal csatlakozni?

Add meg a település és intézményed nevét, címét! Felhasználónévnek válassz olyan fantázianevet, ami a csoportot legjobban kifejezi az évfolyam megjelölésével. pl. Törpikék1a, Szivárvány8b. Felhasználónévben nem lehetnek ékezetek, azért ékezetek nélkül így kérjük beírni Torpikek1a, Szivarvany8bosztályod évfolyamát, óvodások esetén a csoportod nevét.

Szeptember 1-jén indul az együtt tanulás 10 hónapon át! Tarts Te is a gyerekekkel velünk! Legyen közös élményünk, hogy láthassuk – Boldogságóra programunk nyomán – a te csoportodban hogyan lesz vidámabb, kiegyensúlyozottabb minden gyermek.

Kérdésed van? Írj nekünk az infopedagogusoknak@jobbveledavilag.hu mail címre. Szívesen segítünk bármiben.

Mi történik, ha csak a szeptember 1-jei indulás után találsz rá erre a programra és szívesen csatlakoznál?

Bármikor van lehetőség a csatlakozáshoz, ebben az esetben Te a becsatlakozásodkor aktuális témával kezded a Boldogságórákat tartani.

Tarts velünk, hiszen tudjuk a jövő kulcsa a boldog gyerekek kezében van.

Hálás köszönet minden boldogságórát tartó kollégának a programhoz való elköteleződéséért, amit közösen alkotunk egy boldogabb jövő nemzedékért!

Segítsd missziónkat csatlakozásoddal, vagy személyes ajánlásoddal mások felé, hogy minden gyermeknek járjon alanyi jogon a boldogság!

 

REGISZTRÁLOK A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAMBA >>

 

MÉDIA MEGJELENÉSEINK:

 

 

 

IDE BETENNI NÉHÁNYAT