A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola, Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola, Örökös Boldog Óvoda cím elnyerésére és megtartására.

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programot, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke

BOLDOGSÁGÓRÁK MAGYARORSZÁGON

a pozitív pszichológia módszereivel

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára.

A Boldogságóra Program weboldala: www.boldogsagora.hu

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

 1. Boldogságfokozó hála
 2. Optimizmus gyakorlása
 3. Kapcsolatok ápolása
 4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. Megbocsátás
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság

Minden témánál biztosítjuk az érdeklődő pedagógusok számára a következő tartalmakat:

 

elmeletihatter

Elméleti háttér

oravazlat

1 óravázlat

feladat

3 szabadon választható feladat

.

dal

Az adott témához ingyenesen letölthető dalok

Azon intézmények, amelyek újonnan elnyerik a Boldog Iskola, Boldog Óvoda vagy az Örökös Boldog Iskola, Örökös Boldog Óvoda címet, egy oktatási segédanyagokat tartalmazó csomagot kapnak ajándékba (korosztálytól függően).

oktatasisegedanyagok_web

Jelenleg több mint 4800 csoport regisztrált már a programba, a gyerekek munkáit itt lehet megtekinteni >>

A jelen pályázattal elnyerhető Boldog Iskola és Boldog Óvoda címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartottak legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím megtartására pályázhatnak azon intézmények, melyek a programot az idei tanévhez hasonlóan legalább egy csoportban viszik tovább a következő tanévben is, de Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda címre nem pályáznak.

Az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda címre olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Boldog Iskolaként, vagy Boldog Óvodaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában, és ezt a tevékenységet a jövőben is folytatja.

Az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím megtartására olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Örökös Boldog Iskolaként, vagy Örökös Boldog Óvodaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában és legalább három csoportban viszik tovább a következő tanévben is.

A Boldog Iskola és Óvoda címmel rendelkező intézmények részt vesznek a Fogadj örökbe egy Boldog Iskolát programban

 

Nézz bele a Boldogságórákba!

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére és ezen címek megtartására.

A pályázatra óvodák jelentkezését is várjuk, ezen intézmények a Boldog Óvoda és Örökös Boldog Óvoda címeket nyerhetik el, valamint ezen címek megtartására pályázhatnak. A pályázati feltételek minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

A pályázat célja

Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

 • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Iskola, Boldog Óvoda, valamint az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím elnyerése, illetve ezen címek megtartása.
 • Az összes intézmény, amelyik elnyeri a Boldog Iskola, Boldog Óvoda vagy Örökös Boldog Iskola, Örökös Boldog Óvoda címet, vagy megtartja ezen címeket, megkapja a boldogságórákhoz tartozó oktatási csomagot.
 • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok

A címek alkalmazhatósága

 • A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2018/2019-es tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
 • A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
 • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Iskolák, vagy Boldog Óvodák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára az Alapítvány szakmai programokat szervez.
 • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
 • A címnek való megfelelést az Alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
 • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
 • A cím újabb pályázattal megújítható.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BOLDOG ISKOLA ÉS BOLDOG ÓVODA CÍM ELNYERÉSÉHEZ

1. Legalább egy boldogságóra megtartása

A pályázaton azon intézmény vehet részt, melyben legalább egy csoport a tanévben az alábbi feladatot megvalósította:

Képkirakó:
A csoport tagjai egy-egy puzzle-sablonra készítsenek rajzot, képet arról, hogy számukra mit jelent a boldogság (a technika szabadon választható, kombinálható szöveggel is), majd az egyéni alkotásokból állítsanak össze egy közös montázst! A megvalósításhoz használhatják az általunk mellékelt sablont, de készíthetnek sajátot is.
A sablon itt tölthető le >>

A feladatok megvalósulását fotóval kell igazolni a pályázati dokumentációban.

2. A boldogságóra szerepeljen a pedagógiai programban és munkatervben

A cím elnyeréséhez szükséges, hogy az intézményvezető szándéknyilatkozatában vállalja, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2018. szeptember 15-ig szerepelni fog a Boldogságóra projekt, utóbbiban a tízhónapos program tematikájának megfelelő ütemezése, a felelősök és határidők meghatározásával.

3. A 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább egy csoport tartson boldogságórát

Az intézmény vállalja, hogy a 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát a cím elnyerésével járó oktatási csomag használatával, és egy feladat megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt töltenek fel a www.boldogsagora.hu/oktatasi-segedanyagok weboldalon a regisztrált csoportjuk bejegyzéseihez.

4. Az intézményi honlapon megjelenő tartalom

A programban való részvételt a pályázó intézmény a honlapján is kommunikálja a cím elnyerése után.

5. Dokumentumok benyújtása

A pályázat benyújtásához szükséges:

és a következő dokumentumok hiánytalan elküldése a megadott határidőig:

 • Képkirakó feladat megvalósulását igazoló fotó
 • Szándéknyilatkozat arról, hogy a 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát, és hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2018. szeptember 15-ig szerepel a Boldogságóra program
 • Nevelőtestület (vagy Közalkalmazotti Tanács) hozzájárulása
  Nyilatkozatok letöltése >>

a következő e-mail címre: palyazat@boldogiskola.hu

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Iskola és Boldog Óvoda címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BOLDOG ISKOLA ÉS BOLDOG ÓVODA CÍM MEGTARTÁSÁHOZ

A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus adatlap kitöltése jelenti.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Iskola és Boldog Óvoda címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK AZ ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA ÉS ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA CÍM ELNYERÉSÉHEZ

A címre olyan intézmény pályázhat, mely Boldog Iskolaként és Boldog Óvodaként igazoltan legalább egy-egy boldogságórán feldolgozta a program tíz témáját legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.

A cím visszavonásig érvényes. Ennek oka az lehet, ha az iskola nem kívánja tovább folytatni a programot, vagy az, hogy a program fenntartása nem igazolódik.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK AZ ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA ÉS ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA CÍM MEGTARTÁSÁHOZ

Az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus adatlap kitöltése jelenti.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

LEGYÉL TE IS BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ!

Az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának tudományos mérései kimutatták a 2015/16-os tanévben, hogy a program hozzájárul a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez.

A Boldogságórák szakmai csapata

5 ok, amiért bízhatsz a Boldogságóra Programban

1A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, aki szakmai tanácsaival segíti a programot. Az ő neve önmagában garancia arra, hogy ez egy olyan program, amit érdemes eljuttatni a gyerekekhez.
2Már közel 5000 pedagógus csatlakozott a programhoz, és a harmadik tanévben Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonaiban is tartanak már boldogságórákat!
3Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila vezetésével a 2015/16-os tanévben tudományosan mérte a program hatékonyságát és a végeredmény: pozitív hatással van a tanulók lelki fejlődésére a boldogságóra!
4Immár a negyedik évadot indítjuk el 2018/19-es tanévben, nagyon sok pedagógustól, intézményvezetőtől és tanulótól kaptunk visszajelzéseket, hogy milyen komoly pozitív változásokat hoz az életükbe. Nézz bele a gyermekek munkáiba >>
5A programról Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky, a nemzetközileg elismert boldogságkutató is elismerően nyilatkozott: “Ez a program mind a tartalmát, mind a platformot tekintve forradalmian új kezdeményezés. Aki végigcsinálja, egészen más emberré válik, mint amikor belefogott.”

A Boldogságóra Programról a médiában

ujkozneveles

Új Köznevelés – 2016/5-6. szám

Boldogságórák kicsiknek, nagyoknak

Ma már közismert tény, hogy a boldogság nem mérhető anyagi természetű dolgokban. Nem azoknak a társadalmaknak a legmagasabb a boldogságindexük, amelyek a legtehetősebbek. A boldogsághoz vezető út tanulható. Ezt ismerték fel a cikkünkben bemutatott boldogságórák szervezői és a programhoz csatlakozó ceglédi pedagógus. A Boldogságprogram gondolata Bagdi Bella, a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet vezetője lelkében született meg.

Tovább a teljes cikkre >>

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

media_klebelsberg

Boldog iskolában boldogságóra is van

A Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola nyerte el a második Boldog Iskola címet, amelyről az elismerő oklevelet Bagdi Bella, a Boldogságóra Program szakmai vezetője adta át.
Tovább a teljes cikkre >>

M1 Iskolapad

media_m1iskolapad

Boldogságórákkal a depresszió ellen

A Egészségügyi Világszervezet legfrissebb felmérése szerint 2020-ra a depresszió lesz a legnagyobb népegészségügyi probléma. A Boldogságprogram egyebek mellett ezt is igyekszik megelőzni.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

Veszprémi Televízió

media_veszprem

Az ország első Boldog Iskolája

A Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelés Típusú Sport Iskola lett az ország első Boldog Iskolája. A 2016/2017-es tanévtől legalább egy osztályban tartanak majd boldogságórát.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

24.hu

media_24

A boldogság tanulható – a gyerekek szerint nem is nehéz

Pozitív életszemléletet tanítanak egyre több iskolában. A gyerekek és a tanárok is élvezik az órát és a hosszú távú hatását is.
Tovább az adás megtekintéséhez >>

Kossuth Rádió – Beszélgetés a Boldogságprogramról
Civil Rádió – Interjú Bagdi Bellával
Európa Rádió – Boldog Iskola Debrecenben

sajto_noklapra

Nők Lapja

sajto_kiskegyed

Kiskegyed

sajto_bors

BORS

sajto_hvg

HVG

sajto_veszpreminaplo

Veszprémi Napló

sajto_bebikkicsikesnagyok

Bébik, kicsik és nagyok