NEVELJÜK BOLDOGSÁGRA IS A GYEREKEKET!

BOLDOG ÓVODA ÉS BOLDOG ISKOLA PÁLYÁZAT

Egy tudományos módszer, amivel a diákok boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulhatnak és a velük való közös munka is könnyebbé válik

boldogiskolapalyazat_banner_2021

Ha szeretnél értesítést kapni a pályázati kiírás elindulásáról, iratkozz fel értesítő levelünkre:

A Boldog Óvoda és Iskola programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztettünk ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. Nem a tudás terhére dolgoztuk ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk az iskolai oktatásban.

karika_civildij

karika_tudomanyosan

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ Boldogságóra program fővédnöke,
a Boldogságóra könyvek társszerzője,
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta,
a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa

A Boldog Óvoda és Iskola pályázat célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az óvodás, alsós, felsős és középiskolás gyerekek csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

Milyen programok és lehetőségek várnak a Boldog Óvoda és Iskola hálózathoz csatlakozó intézményekre a 2020/21-es tanévben?

Amit minden, újonnan csatlakozó intézmény ajándékba kap az alapítványtól:

  • Szakmai felkészítő csomag.

Programok, lehetőségek a 2020/21-es tanév során:

  • A „Fogadj örökbe egy Boldog Óvodát vagy Iskolát” programban való részvétel lehetősége az intézmények számára.
  • Kiegészítő szakmai anyagok a Boldogságóra program módszertanához, amelyeket bármely más tantárgy tanítása során fel lehet használni.
  • Jobb Veled a Világ Tábor a tanév során legaktívabb, legkreatívabb és legügyesebb csoportjai számára.
  • Egyéb izgalmas pályázati lehetőségek a gyerekek számára (rajzpályázat, dalíró pályázat, stb.).
  • Közös, jótékonysági kampány szervezése.
  • „A hónap pedagógusa” és „A hónap csoportja” elismerés elnyerésének lehetősége minden hónapban azok számára, akik beszámolót töltenek fel a boldogságórás élményeikről.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS ŰRLAPOK BEKÜLDÉSE

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

MIT MONDANAK AZOK, AKIK MÁR ELNYERTÉK A BOLDOG ÓVODA VAGY ISKOLA CÍMET?

Budáné Tóth Gabriella
a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója

Az iskola az Örökös Boldog Iskola címre pályázott, hiszen most már az intézmény összes osztályában tartanak boldogságórákat, pedagógusaik nem egyszer elnyerték már a hónap pedagógusa címet is. Ehhez a lelkes munkához pedig elengedhetetlen a vezető támogatása. Erről és az iskolában eddig elért eredményekről beszél az igazgatónő az előadásában.

ŐK MÁR MEGTAPASZTALTÁK A BOLDOGSÁGÓRÁK POZITÍV HATÁSÁT

„Tesztbeli eredmények mutatják, hogy a gyermekek érdeklődőbbek lesznek, kreatívabbak és nő a figyelemkoncentrációjuk a boldogságórák következményeként.”
Prof. Oláh Attila, ELTE PPK

„A tanév végén az igazgatónő bejött egy boldogságórára és azt tapasztalta, milyen látványos változás történt az osztályban.”
Tabajdi Éva, iskolapszichológus

„Eredményeink például: a tanulmányi eredmény növekedett, a bukások száma csökkent 15 főről 2-re a boldogságóráknak köszönhetően.”
Strasszerné Farkas Márta, intézményvezető

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

tema_1

1. Boldogságfokozó hála

tema_2

2. Optimizmus gyakorlása

tema_3

3. Kapcsolatok ápolása

tema_4

4. Boldogító jócselekedetek

tema_5

5. Célok kitűzése és elérése

tema_6

6. Megküzdési stratégiák

7. Apró örömök élvezete

8. Megbocsátás

9. Testmozgás

10. Fenntartható boldogság

MILYEN ELEMEKBŐL ÉPÜLNEK FEL A BOLDOGSÁGÓRÁK?

elmeletihatter

Elméleti háttér

oravazlat

Óravázlat

karika_mesek

Mesék – történetek minden témához

.

feladat

Szabadon választható feladatok

.

karika_relax

Relaxációs program

.

dal

Személyiségfejlesztő gyerekdalok

.

MIT KAPNAK A PÁLYÁZAT NYERTESEI?

1. Azok az intézmények, akik elnyerik a Boldog Óvoda vagy Iskola címet, egy oklevelet kapnak, amit kitehetnek az intézmény falára.

2. A Boldog Óvoda, vagy Boldog Iskola minőségi elismerést, melyet kitehetnek az intézmény honlapjára és amit használhatnak a kommunikációs anyagjaikban is.

3. Minden, újonnan csatlakozó intézmény egy szakmai csomagot kap ajándékba, azon korosztályokét, amelyekben boldogságórákat fognak tartani.

Szakmai csomag
óvodás korosztálynak:

Szakmai csomag
alsós korosztálynak:

Szakmai csomag
felsős korosztálynak:

Szakmai csomag
középiskolás korosztálynak:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS ŰRLAPOK BEKÜLDÉSE

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

MIT MONDANAK AZOK, AKIK MÁR ELNYERTÉK A BOLDOG ÓVODA VAGY ISKOLA CÍMET?

A mi iskolánkban most már minden csoportban működik boldogságóra, nagyon szeretik a gyerekek csinálni és nagyon nagy pozitív hatása van az életükre, az osztály közösség életére is, ezért lenne jó, ha minden iskolában lenne, mert nagyon jó közösség megtartó, illetve összetartó ereje van.
Nagyon jó lenne, ha a szülők is megvásárolnák a munkafüzetet mindenképpen, de akár a kézikönyvet is, mert így tudnák otthon folytatni a gyerekekkel, amit az iskolában elkezdtünk. Nagyon – nagyon hatásos lenne a szülőknél a család összetartására is akár, illetve megtudnák, azt is tapasztalni, hogy mennyivel könnyebb a családban is boldogulni, illetve problémákat megoldani ugyanúgy, mint ahogy az iskolában is a Boldogságóra program hatására.

Horváth Gáborné Mák Erzsi tanítónő, Kerékteleki

Én magam már 4-ik éve tartok boldogságórákat. Nagyon-nagyon szeretem a hozzá kapcsolódó tankönyveket és munkafüzeteket, hiszen rengeteg ötleteteket és rengeteg jó feladatot adnak. Nagyon – nagyon tudom ajánlani, és szoktam is ajánlani a szülőknek is megvásárlásra a könyvet, hiszen otthon is lehet folytatni a programok gyakorlását, és amit az iskolában elsajátítunk, azt otthon is meg lehet valósítani.

Harsányi Beáta, tanítónő, Várkonyi István Általános Iskola, Cegléd

Kiválóan feldolgozott az elméleti háttere a könyveknek, és nagyon változatos és színes feladatokat tartalmaz, amiket a gyerekek nagyon szeretnek megoldani.  És amellett, hogy önállóan dolgozhatnak csoportokban is, illetve a kreatív oldalukat is felhasználva tudnak feladatokat megoldani.

Fábiánné Morvai Dóra, tanár, Veszprém

A boldogságórák által a gyermekeknek lehetőségük nyílik a figyelemre, az odafigyelésre, a megértésre, az érzelmeknek a kifejtésére, megbeszélésére a boldogság összetevőinek a megtapasztalására és ez azért lenne jó, ha minél hamarabb akár már óvodás korban, is megtörténne, mert minél hamarabb szerzik meg ezeket a tapasztalatokat, annál hamarabb, tudják ezt a saját életükre, a mindennapjaikra rávetíteni.  És amilyen tapasztalatokat szereznek, azok meghatározzák a jövőbeni életüket is. És majd a boldog gyerekekből, boldogabb felnőtteké válhatnak ez által.

Hényelné Pásztor Zita vagyok a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

Három éve tartok boldogságórákat, így az idő távlatában tapasztalom annak hatékony és jótékony hatását. Azok a gyerekek, akik részt vesznek ezeken az órákon sokkal magabiztosabbak lettek, kevesebb a konfliktus az osztályokban, jobb a megküzdési stratégiájuk és hatékonyabban tudják, az átmeneteket is átlépni az alsó és a felső tagozatból, illetve a felső tagozatból a középiskolások felé.
Azt tapasztalom, hogy nagyon nyitottak a gyerekek, derűsen fogadják az órákat, jól érzik magukat. Ehhez egy nagyon jó a könyv csomag, amely biztosítja azt, hogy széles körű eszköztárral felvértezve tartsuk az órákat, amely nagyon színvonalas, kreatív, nagyon sokszínű feladatot tartalmaz, melyekben Bagdy Emőke professzor asszony relaxációs technikái is megtalálhatóak.

Tabajdi Éva iskolapszichológus, Debrecen

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS ŰRLAPOK BEKÜLDÉSE

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

MIT MONDANAK A GYEREKEK A BOLDOGSÁGÓRÁKRÓL?

„Azt szeretem a boldogságórában, hogy olyan sok mindent megtanulhatok a szeretetről. Szeretem, hogy megnyílunk mindannyian egymás felé, utána sokkal könnyebb minden, reményt ad nehézségen és minden szomorúságom után is. Olykor minden nehéz és alig várom, hogy Boldogságórán megkönnyebbüljek.” Szabó Sára tanuló

„A boldogságóra azért jó, mert megtanulunk egymáshoz szeretettel és tisztelettel fordulni. A segítséget, a megbocsátást egymásban erősítjük, és ez az egyik kedvencem” Horváth Beáta tanuló

„Azért tetszik, mert minden órának van tanulsága. „Jobb Veled a Világ” és minden órában másról beszélünk. Megtanulunk valamit a boldogságról. Megoszthatom az érzéseimet. Őszinte tudok lenni.” Kiss Márk tanuló

„Az tetszik a boldogságórákban, hogy megmondhatom a rossz érzéseimet. Azért jó, mert az osztályban nem lesz annyi veszekedés, bántás, és én is fejlődök.” Nagy Péter tanuló

„Azért jó a boldogságóra, mert tanulunk a boldogságról, sokat énekelünk, táncolunk, játszunk. Megtanuljuk a boldog életmódot. Megismerjük egymást. Jobb lett az osztályközösség. Jó a hangulat.” Donát Petruska tanuló

„Azért szeretem a boldogságórát, mert sokat játszunk. Jobban megismerem a barátaimat. Viccesek az órák és sokat nevetünk.” Papp László tanuló

bo_bm4osztaly

TÉRKÉPEN IS MEGTEKINTHETŐK A KORÁBBI BOLDOG ÓVODA ÉS ISKOLA ÉS ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA ÉS ISKOLA CÍMEKET ELNYERŐ INTÉZMÉNYEK:

BOLDOG ÓVODA ÉS ISKOLA CÍMÁTADÓ 2019-BEN:

cimatado2019

BOLDOG ÓVODA ÉS ISKOLA CÍMÁTADÓ 2018-BAN:

BOLDOG IS KOLA ÉS ÓVODA CÍMÁTADÓ 2017-BEN:

boldogiskolacimatado_2018_wide

BOLDOG ISKOLA ÉS ÓVODA CÍMÁTADÓ 2016-BAN:

boldogiskolacimatado_2017_wide

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS ŰRLAPOK BEKÜLDÉSE

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

NÉZZ BELE A BOLDOGSÁGÓRÁK VILÁGÁBA!

A BOLDOGSÁGÓRÁK SZAKMAI CSAPATA

AHOL TALÁLKOZHATTÁL MÁR A BOLDOGSÁGÓRÁK HÍRÉVEL:

FÉLREÉRTÉSEK, MELYEK VISSZATARTHATNAK ATTÓL, HOGY PÁLYÁZZATOK:

Nem akarok több munkát a nyakamba

A boldogságórák megtartása természetesen az elején igényel egy kis plusz felkészülési időt, de ha pályáztok, mi minden segítséget megadunk nektek az elinduláshoz. A szakmai csomaggal együtt rengeteg ötletet, gyakorlatot kaptok, amit az órákba be tudtok építeni és a boldogságórák pozitív hatásának eredményeképpen a gyerekekkel is könnyebb lesz együttműködni, a program hosszútávon a ti munkátokat is megkönnyíti.

Az adminisztrációs feladatokat pedig igyekeztünk a minimálisra csökkenteni, így csupán egy-egy fotót kell majd feltöltenetek a boldogságórákról a weboldalunkra, vagy választhatjátok az év végi beszámolót is.

Nem akar a tantestületben mindenki boldogságórát tartani

A pályázat benyújtásához és a cím elnyeréséhez tökéletesen elegendő, ha már legalább egy pedagógus kedvet érez hozzá és elkezdi a boldogságórákat megtartani az intézményetekben. Később aztán többen is csatlakozhatnak.

Nincs időnk minden héten boldogságórát tartani

Mi arra kérünk titeket, hogy legalább egy boldogságórát tartsatok meg egy hónapban, tehát nem kell minden héten beépíteni a boldogságórát az órarendbe. Természetesen, ha kedvet éreztek hozzá, akár minden héten is tarthattok, de ez tőletek függ.

Nem tudjuk a pedagógiai programba betenni

A pedagógiai programban legkésőbb szeptember 15-ig kell szerepelnie a Boldogságóra programnak, tehát ráértek azt módosítani a következő tanév elején. Ha bármilyen problémába ütköztök ezzel kapcsolatban, keressetek minket nyugodtan a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címen és segítünk.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS ŰRLAPOK BEKÜLDÉSE

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.